• garatuanson@gmail.com
  • 04-B3 Hồ Hán Thương, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Giờ mở cửa: 8:00 - 17:30
  • 0911.697.697
Gara Ôtô Tuấn Sơn
Gara Ôtô Tuấn Sơn

KIỂM TRA - XỬ LÝ LỖI

0911.697.697

Thông tin chi tiết

Khi nhận sửa chữa một chiếc xe ô tô thì việc kiểm tra và xử lý lỗi là điều luôn luôn phải thực hiện.

Thông tin chi tiết

Khi nhận sửa chữa một chiếc xe ô tô thì việc kiểm tra và xử lý lỗi là điều luôn luôn phải thực hiện.

Quy trình kiểm tra và xử lý lỗi, khắc phục hư hỏng tại Gara Ô Tô Tuấn Sơn chủ yếu bao gồm 5 bước:

Bước 1: Khai thác và dự đoán:

- Khai thác thông tin về các triệu chứng/ hiện tượng trục trặc từ khách hàng và tiến hành phán đoán thích hợp .

Bước 2: Xác định xem đó có phải là hư hỏng hay không

- Không phải tất cả các triệu chứng đều liên quan đến hư hỏng, mà có thể là các đặc điểm vốn có của chiếc xe đó. Kiểm tra và xác đinh:

 + Nếu các triệu chứng liên quan đến hư hỏng => Tiến hành Bước 3.

 + Nếu các triệu chứng không phải là hư hỏng => Kiểm tra lại đặc tính của xe -> Trao đổi, tư vấn để khách hàng rõ đó không phải là hư hỏng -> Không cần sửa chữa.

Bước 3: Dự đoán nguyên nhân hư hỏng

- Tiến hành dự đoán nguyên nhân hư hỏng một cách có hệ thống, căn cứ vào triệu chứng của sự cố đã xác nhận: xác định nguyên nhân từ chức năng hoạt động của xe đến từng cơ cấu -> từ mỗi cơ cấu, kết cấu và hoạt động đến từng bộ phận.

Bước 4: Kiểm tra khu vực có nghi ngờ và phát hiện nguyên nhân

- Việc chẩn đoán hư hỏng là một quá trình nhắc lại từng bước để tiếp cận với nguyên nhân đúng của hư hỏng, căn cứ vào các sự việc thực tế (số liệu) thu được qua việc kiểm tra.

- Dùng máy chuẩn đoán => phát hiện đúng nguyên nhân, tìm ra yếu tố gây hư hỏng để xử lý.

Bước 5: Sửa chữa

-  Tiến hành sửa chữa, xử lý lỗi.

- Thực hiện công việc sửa chữa không chỉ để loại bỏ sự cố này, mà còn để loại bỏ sự tái xuất hiện hư hỏng.

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

LÀM BẢO HIỂM

LÀM BẢO HIỂM
Kĩ thuật: 0911.153.153